Producten tonen op homepage van Magento webshop

De homepage is meestal een CMS pagina die ook gewoon vanuit de Magento backend te beheren is. In deze pagina kan tekst geplaatst worden of een eenvoudige banner. Met behulp van een extensie of een stukje javascript is de banner uit te breiden tot een slider met bewegende beelden en eventueel voorzien van links. Wil je producten op de homepage tonen, dan biedt Magento hier geen standaard opties voor.

Met een aantal simpele commando’s is het echter toch mogelijk om producten op de homepage van je Magento webshop te plaatsen. Onderstaande codes kunnen gewoon in de content van de CMS pagina’s toegevoegd worden. Zorg wel even dat je de WYSIWYG editor uitschakeld. Het kan namelijk zijn dat deze zo geconfigureerd is, dat de code aangepast wordt.

Producten uit een bepaalde categorie

Stel je wilt een aantal producten op je homepage tonen en wilt zelf bepalen welke dit zijn. Maak hiertoe een categorie aan in je webshop en schakel deze uit en gebruik hem niet in de navigatie. In ons voorbeeld het is ID van deze categorie 3. Met de volgende regel worden de producten uit deze categorie getoond op je CMS pagina.

{{block type="catalog/product_list" category_id="3" template="catalog/product/list.phtml"}}

Aantal producten bepalen

Normaal wordt het standaard ingestelde aantal producten getoond. Wil je dit aantal wijzigen gebruik dan de volgende code:

{{block type="catalog/product_list" category_id="3" column_count="2" template="catalog/product/list.phtml"}}

Producten in willekeurige volgorde

Wil je dat de producten telkens in een andere volgorde worden weergegeven, gebruik dan:

{{block type="catalog/product_list_random" category_id="3" template="catalog/product/list.phtml"}}

Toon nieuwe producten

Het is tevens mogelijk om een aantal nieuwe producten op de homepage te tonen. Magento zal producten waarvan de ‘Set Product as New from Date’ ingegeven is met een datum in het verleden en een ‘Set Product as New to Date’ met een datum in te toekomst, tonen met de volgende code:

{{block type="catalog/product_new" template="catalog/product/new.phtml"}}