Type a keyword and hit enter to start searching. Press Esc to cancel.
Magento webshops, hosting & cloud oplossingen

Shellshock bug in bash commando oplossen

Shellshock bug in bash commando oplossen

Eind september is bekend geworden dat de bash shell voor Linux een bug bevat. Vrijwel alle Linux distributies bevatten dit bash programma. Om te kijken of uw server ook kwetsbaar is logt u in op uw server en voert u het volgende commando uit:

env 'VAR=() { :;}; echo Bash is vulnerable!' 'FUNCTION()=() { :;}; echo Bash is vulnerable!' bash -c "echo Bash Test"

Ziet u enkel de melding “Bash Test” dan is uw systeem niet kwetsbaar. Wordt ook de melding “Bash is vulnerable!” en eventueel een aanvullende foutmelding getoond, dan is uw systeem wel kwetsbaar en dient u het bash programma te updaten.

Bash updaten

Hoe u bash moet updaten is afhankelijk van de Linux distributie die u gebruikt. Gebruikt u een RPM-gebaseerde omgeving als bv CentOS gebruik dan het commando:

yum update bash

Gebruikt u een Debian-gebaseerde omgeving voer dan het volgende commando uit:

apt-get update && apt-get install bash

Heeft u hulp nodig bij het oplossen van deze bug, neem dan contact met ons op.

Related Posts