Standaard meer items tonen in backend Magento

In de backend van Magento worden standaard 20 items getoond. Wil je meer items tonen dan kan je dan kan je deze middels een pulldown aanpassen naar 30, 50, 100 of 200 items. Verander je dit aantal en log je uit op de backend van Magento, dan is de volgende keer het aantal weer standaard 20.

Om dit aan te passen volstaat 1 eenvoudige wijziging aan een core file. Kopieer de file /app/code/core/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Grid.php naar /app/code/local/Mage/Adminhtml/Block/Catalog/Product/Grid.php en zoek naar de functie __construct(). Voeg binnen deze functie 1 regel toe:

$this->setDefaultLimit(100);

De functie zou er dan uit moeten zien als: (Kan per Magento versie verschillen)

public function __construct() {

   parent::__construct();
   $this->setId('productGrid');
   $this->setDefaultSort('entity_id');
   $this->setDefaultDir('desc');
   $this->setSaveParametersInSession(true);
   $this->setUseAjax(true);
   $this->setVarNameFilter('product_filter');

   // Set default in backend pager to 100 items
   $this->setDefaultLimit(100);
}